top of page
15 marca 2016 r.

MSWiA upamiętniło śp. Władysława Stasiaka

Minister Mariusz Błaszczak i Barbara Stasiak odsłonili w MSWiA tablicę upamiętniającą śp. Władysława Stasiaka. Jego imię otrzymała również sala konferencyjna. Były minister spraw wewnętrznych i administracji oraz szef BBN i KPRP obchodziłby 15 marca 2016 r. 50. urodziny. W uroczystości ze strony BBN uczestniczyli zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz oraz dyrektor Dariusz Gwizdała.

 

 

W uroczystości wzięli udział także Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, a także ministrowie z Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości przypomniano osiągnięcia oraz dorobek Władysława Stasiaka. – Minister, świetny urzędnik, polityk o wielkiej przyszłości, patriota, mądry, szlachetny, uczciwy człowiek i przyjaciel – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba.

- Postanowiliśmy, aby największa sala w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nosiła jego imię i aby odsłonięta tablica upamiętniała postać śp. Władysława Stasiaka – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Jak dodał, Władysław Stasiak „będzie dla nas zawsze wzorem do postępowania, postawy i działań, które są skierowane w stronę służby obywatelom”. - Tak właśnie Władysław Stasiak pojmował swoją aktywność polityczną – podkreślił szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości wspominał, że poznał Władysława Stasiaka na początku lat 90., kiedy był słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jak dodał, już wówczas Władysław Stasiak był określany mianem „państwowca”. Szef MSWiA przypomniał także, że były szef MSWiA był pomysłodawcą mapy bezpieczeństwa w Warszawie, a później ustawy modernizacyjnej i programu „Razem Bezpieczniej”.

– Był człowiekiem niezwykłym, państwowcem, nie należał do partii, ale od początku lat dziewięćdziesiątych był związany z naszym środowiskiem. (…) Był w tym środowisku niezwykle ważny – wspominał z kolei Władysława Stasiaka Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślał, że Stasiak był dla wielu „wzorem” i „człowiekiem, na którym trudno było znaleźć jakąś skazę”. Zaznaczał także jego oddanie pracy i przygotowanie do powierzonych zadań. Jak mówił, był to także „człowiek wielkiej przyszłości, wielkich nadziei”.

– Miał być kandydatem na prezydenta Warszawy. (..) Był w naszym środowisku traktowany jako przyszły kandydat na prezydenta Polski – mówił Jarosław Kaczyński. -  Zaszedł bardzo wysoko, chociaż nigdy o karierę się nie starał – dodał. Prezes PiS wskazał także, że tragiczna śmierć Władysława Stasiaka to ogromna strata nie tylko dla środowiska polityków PiS, ale także dla Polski. - Dlatego trzeba pamiętać, trzeba go uczcić. (…) Jego pamięć powinna budować polską świadomość państwową. Powinien stać się jednym z patronów dobrej, polskiej administracji – dodawał Jarosław Kaczyński.

„Chciał zmieniać świat na lepsze”

Prezes PiS podziękował kierownictwu MSWiA za uczczenie pamięci Władysława Stasiaka. Słowa wdzięczności wyraziła również obecna na uroczystości Barbara Stasiak. Podkreśliła, że jest to dla niej „ważna i piękna uroczystość”. Wdowa po Władysławie Stasiaku wspominała męża, jako człowieka zawsze kierującego się dobrem państwa i społeczeństwa.

– Władysław Stasiak chciał zmienić świat na lepsze i zmieniał go codziennie – powiedziała Barbara Stasiak. Dodała, że jej mąż „miał przemyślaną wizję dobrego państwa” i zawsze „działał z żelazną skutecznością”. – Widziałam na co dzień, jak skrupulatnie przygotowywał się do działań – wspominała Stasiak. Podkreśliła, że jako żona czuła się dumna, że mąż „robi rzeczy ważne dla kraju”. Barbara Stasiak podziękowała także za kontynuowanie programu „Razem Bezpieczniej”.

Władysław Stasiak – szef MSWiA

Władysław Stasiak swoje życie zawodowe poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Kierował pracą Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego. Był również wiceministrem, a potem ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Jako szef MSWiA był twórcą Programu „Razem bezpieczniej”. Władysław Stasiak tak mówił o programie: Program „Razem bezpieczniej” to program obywatelskiej przestrzeni, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i stabilizacji. (…) To jeden z programów budowy społeczeństwa obywatelskiego, jeden z programów budowy jakości życia w Polsce, zaufania społecznego i zaufania do instytucji publicznych.

Rada Ministrów właśnie podjęła decyzję o realizacji w latach 2016-2017 Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Jest on kontynuacją Programu „Razem bezpieczniej”, który był realizowany w latach 2007-2015. Na działania w latach 2016–2017 przewidziano w sumie 8 mln 700 tys. zł.

Okres pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Władysław Stasiak funkcje Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego pełnił dwukrotnie. Od 24 sierpnia 2006 r. do 8 sierpnia 2007 r. oraz od 16 listopada 2007 r. do 15 stycznia 2009 r..

Do najważniejszych dokumentów, które powstały w BBN pod jego kierownictwem należą m.in.: Koordynacja zwalczania terroryzmu na przykładzie wybranych państw w Europie; Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – szanse i zagrożenia dla Polski; Studium przypadku dot. ataków cybernetycznych na Estonię; Ocena polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą na podstawie raportu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii Polaków za Granicą; Ocena polityki energetycznej Państwa do 2025 r.; Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową; Nowa ofensywa energetyczna Kremla a inwestycje zachodnich koncernów naftowych w Rosji; Analiza dot. roli „czynnika rosyjskiego” w kryzysie politycznym na Ukrainie; Analiza dot. zaangażowania UE w Kosowie; Analiza nt. oferty Iranu odnośnie otwarcia irańskiego rynku energetyki atomowej w kontekście jego aktualnej polityki nuklearnej; Analiza nt. inicjatywy ustawodawczej, rozszerzającej uprawnienia służb bezpieczeństwa koncernów energetycznych Gazprom i Transnieft; Raport dot. bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce.

Władysław Stasiak podczas swojej działalności w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego został dwukrotnie odznaczony. 6 czerwca 2007 r. przez Pierre’a Menata jednym z najwyższych odznaczeń francuskich - Narodowym Orderem Kawalera Zasługi, za wkład w rozwój stosun­ków polsko-francuskich. 13 czerwca 2007 r. Ka­pituła Odznaki GROM przyznała Władysławowi Stasiakowi Honorową Od­znakę GROM. Wręczyli ją przedstawiciel Cicho­ciemnych gen. bryg. Stefan „Starba” Bałuk i dowódca jednostki płk Piotr Patalong.

Od 27 lipca 2009 r. Władysław Stasiak kierował prezydencką kancelarią. Wcześniej był zastępcą jej szefa.

Władysław Stasiak zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.

Źródło: MSWiA, BBN, zdjęcia: MSWiA

1-21277.jpg
bottom of page